Rent vann, - en menneskerett?

(Tekst: Naturterapeut Stein Flaatrud)

Hva vet du egentlig om vannet du drikker?

  • Er det surt?
  • Alkalisk?
  • Rent?

..eller fullt av uønskede mikrober, metaller og giftige kjemiske forbindelser?

De fleste av oss velger nok å gjøre som strutsen; putte hodet i sanden og regne med det det går bra. Dessverre er det nok sånn at store deler av Norge har et drikkevann som egentlig ikke egner seg som kroppens viktigste næringsstoff. Da omtrent 80% av deg, som leser dette, består av vann, burde du fatte en mye større interesse for ditt viktigste næringsstoff.
Hjernens desidert største part er vann! Bare noen få prosent for lite vann gjør at vi blir slitne, trette og ufokuserte. Ved bare 10-15% for lite vann, kan indre organer skades, og bare noen få prosent til fører til alvorlig sykdom og død.

I dagens forurensede verden, spiser vi oss syke. I vårt land, hvor brød er basisføde, og sukker florerer i alle sammenhenger, vil de fleste av oss bli "sure" i vevet. Dette vil igjen føre til oppblomstring av uheldige bakteriefloraer og vi vil lettere få soppinfeksjoner. For sur pH i vevet gir grobunn for muskulære lidelser og på lengre sikt kan også benskjørhet oppstå. Hele fordøyelsesapparatet kan begynne å halte hvis vi får i oss vann med bakterier og parasitter, noe som er langt vanligere enn du tror.

For meg har det alltid stått som ganske merkverdig at vi bruker milliarder på å rense vannet i vannverk hvoretter vi siden transporterer det rene vannet milevis i møkkete vannledninger, fulle av slagg, bakterier, parasitter, tungmetaller og annet skitt. Så tapper vi det ut av kranen hjemme og sier stolt: “se så rent vann vi har"!
Det er min oppfatning at det er mye lurere å rense vannet akseptabelt, så frakte det, for så og kjøre det gjennom en vannrenser hjemme. Slik drikker du vann rent for humus, tungmetaller, uheldige kjemiske forbindelser, bakterier, virus, sopp og parasitter.
Det er meget interessant å se hvor møkkete filtrene i vannrenserene blir selv i kommuner som skryter på seg rent drikkevann.

Det finnes mange prinsipper for rensing av vann; noen enklere og noen dyrere. Vi mener at den vannrenseren vi anbefaler er en god kombinasjon av prestanda og pris. 

Det ville være et umulig løft for mange kommuner å skifte ut ett til dels pensjonert ledningsnett. Når vi vet at vi enkelte steder i Oslo har vannrør som kan være opp mot 100 år gamle (du har ikke lyst til å se hvordan de ser ut innvendig), at det finnes byer i Norge med vannledninger av asbestrør(!) og at flere kommuner har årvisse oppblomstringer av skadelige parasitter det ikke blir gjort noen ting med, sier det seg selv at ansvaret må flyttes over fra kommunen til den enkelte husstand. 

Innsiden av vannrør kan inneholde et flere centimeter tykt lag av slagg, rust og slim og det er i dette at bakterier, virus, sopp og parasitter trives så alt for godt. 

Vi har lest at ett forsiktig anslag har nevnt 300.000 sykefraværsdager i Norge p.g.a. diaré og andre mageproblemer p.g.a. parasitter! Det er urettferdig at med det skattetrykket vi har i Norge ikke har stilt oss bedre enn at den enkelte må punge ut med henblikk på sykdom og tiltak for å få noe som skulle vært en menneskerett; nemlig rent vann!

Men hva gjør man?
Det enkleste er å bite i det sure eplet og kjøpe en god vannrenser som sørger for at du og din familie holder dere friske. 80% av immunforsvaret ditt ligger i tarmen, og det er ikke tilfeldig. Sørg for at maten du spiser er mest mulig fri for kjemikalier og at ditt nødvendigste næringsstoff, vannet, er svakt basisk og ikke minst rent. 

Se ellers brosjyren om vannrenseren vi anbefaler. Vi håper og tror du vil bli fornøyd. Om du lurer på om vi bruker samme vannrenser selv, er svaret enkelt: Selvfølgelig!