Om Helhetshelse

Vi er av den oppfatning at desto flere målinger man tar, desto nærmere målet kommer man. Flere målinger gir mer detaljert informasjon.

En kombinasjon av hårmineralanalyser, hvor du får fram både mangler, belastninger av tungmetaller og ubalanser mineralene imellom, kombinert med legens forskjellige blodprøver, Vega/allergitest, samt den enkelte behandlers diagnostiske evner, er den ideelle kombinsajonen for å finne ut hvor skoen egentlig trykker. Derfor gjelder Ole Brumms lov; "ja takk, begge deler"!

Vi synes at kombinasjonen mellom naturmedisin og vanlig medisin oftest er uslåelig. 

Din sikkerhet blir godt ivaretatt gjennom både tradisjonelle "legetester", naturmedisinske tester og diagnostikk. Man skal heller ikke kimse av den erfaringen og intuisjonen en behandler bygger opp over kanskje flere tiår med praktisk erfaring.Vi har erfart at vi får bedre, raskere og mer varige resultater når vi kombinerer behandlingsformer. Vi har ofte sett tilfeller der vi enkeltvis ikke har kommet langt nok i pasientens tilfriskningsprossess, der blokkeringer har skyldtes en mangel på vitaminer/mineraler, en mikrobe, et forstyrrende negativt tankemønster eller et forstyrret næringsopptak grunnet en matvareintoleranse.

Vi kan også anbefale deg kompletterende behandling som soneterapi, akupunktur, kiropraktikk, massasje, samtaleterapi mm. dersom vi mener det er nødvendig. Vi kan nå tilby flere av disse metodene her hos oss, og vi bruker både interne og eksterne samarbeidspartnere for å finne den beste behandlingsformen for nettopp deg.

Og det hender faktisk også ofte at vi ber deg kontakte lege / sykehus for alle de testene og behandlingene naturmedisinen ikke kan tilby deg.

Hva forventer vi av deg? Ja, vi forventer faktisk noe av deg – det er du som selv må ta ansvaret for din egen helse!

Det er hyggelig om du er positiv og respekterer at vi har lang erfaring i det vi holder på med. At du gjør et ærlig forsøk på å følge Eva’s kostholdsforslag (les; restriksjoner...) og Stein’s mineralprogram (han gjør det ikke for å plage deg...)

Vi ser gjerne at du deler resultatene med oss – gode eller dårlige (da har vi forutsetning for å kunne hjelpe deg videre). Vi vet at det kan være vanskelig, men vi har guidet mange hundre personer før deg gjennom lignende problemer.

At du kommer presis til timeavtalene, selv om vi av og til kan bli noen minutter forsinket. Men du skal vite at vi alltid prøver å være presise.

At du forstår at du må gjøre opp for timer de har uteblitt til, enten du har glemt dem eller blitt forhindret i siste liten. Avbestillinger skal foreligge senest kl 12:00 arbeidsdagen før. (Dette gjelder for naturterapeutene Stein Flaatrud og Eva B.E. Andersson, de andre terapeutene på klinikken kan ha andre retningslinjer).

HUSK Å TA DIN EGEN HELSE PÅ ALVOR – DET GJØR FAKTISK VI

Med hilsen fra naturterapeutene, Eva og Stein