Psych-K

Psych-k er en behandlingsform utviklet i USA av psykoterapeuten Rob Williams. Han er forfatter av bok og artilker om emneg, og har samarbeidet i en årrekke med den berømte biologen Bruce Lipton. Det ligger flere interessante og lærerike videoer om dette på youtube når du googler disse to. Se særlig "The psychology of change".

Metoden er hverken invaderende eller ubehagelig og er velegnet for å fjerne gamle tankemønstre, fobier, traumer og stress. Den er effektiv og man får gjort mye i løpet av 5-6 klokketimer.